Servant Ascension/Skill Requirements

1st Ascension

Servant Amount
Sakata Kintoki (Rider) x1

2nd Ascension

Servant Amount
Sakata Kintoki (Rider) x1

3rd Ascension

Servant Amount
Sakata Kintoki (Rider) x1

Max Ascension

Servant Amount
Sakata Kintoki (Rider) x1

Total (Ascension)

Servant Amount

Total (Skill)

Servant Amount

Total (Both)

Servant Amount